uścisk dłoni na spotkaniu biznesowym

Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe to specjalistyczne porady, które mają na celu wprowadzenie rozwiązań przynoszących firmie korzyści finansowe. Nowe technologie, duża konkurencyjność i szybko zmieniający się rynek zmuszają przedsiębiorców do reagowania i podejmowania ważnych decyzji. Wiedza i kompetencje firm doradczych mogą być dużą pomocą dla małych i średnich firm, które chcą się rozwijać się w tych dynamicznych warunkach.

Jakie usługi oferujemy w ramach doradztwa biznesowego?

Usługi Biura Rachunkowego Viol oferuje usługi dotyczące:

 • zakładania i rejestracji działalności gospodarczej, czyli pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności niezbędnych przy zakładaniu firmy,
 • przygotowywania zgłoszeń aktualizacyjnych, uaktualniających dane przedsiębiorcy w przypadku zmiany:
  • miejsca zamieszkania,
  • danych kontaktowych,
  • adresu do korespondencji,
  • rachunku bankowego,
 • sporządzania zgłoszeń identyfikacyjnych regulowanych ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w zależności od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.