wypisywanie dokumentów

Obsługa kadrowa

Biuro rachunkowe Viol oferuje profesjonalną obsługę kadrową, polegającą na rzetelnym prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji zatrudnienia, która pozwala na sprawne zarządzanie personelem. Usługi obejmują m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji informującej o aktywności zawodowej pracownika, począwszy od dokumentów z ubieganiem się o zatrudnienie, poprzez udokumentowanie całego przebiegu zatrudnienia, a na dokumentach dotyczących ustania zatrudnienia skończywszy;
 • przygotowywanie dokumentacji urlopowej, która musi być prowadzona oprócz ewidencji czasu pracy, oddzielnie dla każdego pracownika;
 • sporządzanie umów o pracę, które należy zawrzeć przed dopuszczeniem pracownika do pracy;
 • tworzenie umów cywilnoprawnych, wśród których najszersze zastosowanie jako podstawa świadczenia pracy mają:
  • umowy o dzieło,
  • umowy zlecenia,
  • kontrakty menedżerskie;
 • wystawianie świadectw pracy, których terminowe i prawidłowe wydanie, jest obowiązkiem pracodawcy.