obliczenia na kalkulatorze

Obsługa płacowa

W ramach obsługi płacowej Biuro Rachunkowe Viol proponuje pełny zakres usług związanych z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ustalaniem i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. Należą do nich m.in:

  • przygotowywanie deklaracji ZUS, zarówno zgłoszeniowych, jak i rozliczeniowych jakie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do ZUS-u, zarówno podczas zakładania działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia;
  • sporządzanie listy płac, który jest dokumentem potwierdzającym rozliczenie wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez dane przedsiębiorstwo wraz z należnymi składkami na rzecz ZUS oraz zaliczkami na podatek dochodowy;
  • rozliczanie PIT jest podstawą do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu nadpłaty wynikającej z nadwyżki wpłaconych zaliczek ponad wartość podatku wynikającego z rocznej deklaracji PIT;
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dotyczących zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych składek ZUS.